střípky

Chvály

20. října 2013 v 16:08 | Daniel
O SPRÁVNÉM x ŠPATNÉM POSTOJI
Neměli bychom hrát chvály především z důvodu, že nás to baví. To potom nehrajeme proto, abychom chválili Boha, ale abychom si naplnili naši sobeckou touhu zahrát si na kytaru, zazpívat si, apod. Již máme svou odměnu, což je sice služba, ale nám samotným je z duchovního hlediska k ničemu. Na druhou stranu bychom se měli naučit nespadnout do druhého extrému, kdy se úplně distancujeme od možnosti získat něco, co nás bude i bavit, jen z toho strachu, abychom náhodou něco nedělali se špatným motivem.
Myslím, že na to je dokonalý lék. Pokud má někdo tento problém, že by rád něco dělal, ale ví o tom, že by mohl mít nečitý motiv, tak by se měl před každou službou modlit, a tím připomínat a význávat postoje, které máme mít a postoje, kterých se chceme zbavit. Je důležité se pomodlit dostatečně podle Ducha svatého, viz o modlitbě. Taky je možné,abychom se služby na čas vzdali, abychom ukázali a sami v sobě se utvrdili, že opravdu nechceme tu věc především ze sobeckých důvodů.
Ono je to totiž lepší
Ono je to tak totiž lepší, protože sobecké důvody bez lásky jsou sice v rámci daného okamžiku tělesně přijemné, ale z dlouhodobého hlediska nás to demotivuje a ničí a možná i na čas odradí od dané služby, protože jí budeme mít fyzicky po krk. Doteď jsme totiž naplňovali nějakou svou fyzickou přirozenost bez lásky, ta se nasytila, už nepotřebujeme víc. Je to jako zamilovanost, která rychle pomine a časem by se bez lásky stala nenávist.
Láska je totiž dospělá, zamilovanost je ale jen jako krásný doplněk
Děláme-li to v rámci lásky k Bohu a pro službu druhým, tak to buduje a zamilovanost je jen krásný doplněk, na kterém bychom neměli být závislí a ani podle něj jakkoli jednat, prtože zastírá úsudek. Navíc tedy dělat věci kvůli té sobecké přirozenosti (jakoby zamilovanosti) bez ušlechtilejšího záměru je láska k tomuto světu.
1 Janův 2:15 Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa.
Prakticky
Když bych se teda měl snažit hrát na kytaru, tak nechci nikdy moc brnkat si jen tak bez významu, protože bych tím naplňoval jen své sobectví, které mě omrzí a obrátí se proti mě časem tím,že se mi to zprotiví. Nebudu umět hrát a ještě toho budu mít plné zuby. Správný postoj při domácím trénování by byl takový, že se budu pilně učit hrát nové věci a zkoušet nové styly hraní, i kdyby se jednalo o světské písně - vždyť jde o to naučit se hrát pěkně duchovní písně pro druhé. To že hraju světské písně může mít nějaký vnitřní nenaplňující učinek, ale svět není jenom chvála Pánu. To bychom nemohli dělat vůbec nic, kdybychom nemohli hrát světské písně a jakkoli se ve světě angažovat. Navíc láska je ten skutek ze správného motivu. Takže vlastně i když chceme hrát světské písně, tak to může být bráno třeba jako služba nevěřícím.

S dobrým postojem Bůh pak jistě očistí naše srdce od zlých motivů, posvětí tím naše lidské snažení, tu činnost a bude s náma.

1) Doba kolem tisíciletého království

20. ledna 2011 v 0:22 | Danek
Přečtěte si v Bibli všechny verše, na které se zde odkazuji pro Váš osobní růst. Není to moje dílo - objevil jsem to na jednom anglickém webu (nejspíš od církve adventistů). Ale líbilo se mi to, tak jsem to přeložil.
 
 

Reklama