Už pár let se plní další Biblické proroctví (2017)

17. července 2017 v 15:25 | Daniel |  Pro křesťany
1. Timoteovi 4:1-3 Duch praví výslovně, že v pozdějších dobách mnozí odpadnou od víry; přidrží se bludných duchů a nauk o démonech hlásaných těmi, kdo dovedou pokrytecky mluviti lži, mají na vlastním svědomí vypáleno znamení, zakazují manželství, nařizují zdržovati se některých pokrmů, ačkoli je Bůh stvořil k tomu, aby jich věřící a pravdy znalí lidé užívali. Vždyť všecko, co Bůh stvořil, je krásné, a nic se nemá zavrhovati, jen když se přijímá s vděčností.
 

2017, Červenec, 15, Logické křesťanství

15. července 2017 v 12:14 | Daniel |  NOVINKY
Doplnění neúplných vět a myšlenek, zvýraznění zásadních myšlenek: Logické křesťanství

Křestanství je logické a morálně praktické pro každý den

12. července 2017 v 16:32 | Daniel |  Pro nevěřící
Proč je křesťanství praktické, morální a opodstatněné.

 


2017, Duben, 22, Milosrdenství

22. dubna 2017 v 3:00 | Daniel |  NOVINKY
Článek jsem zestručnil (hlavně nudné, diskutabilní pasáže) a přidal praktické vysvětlující odstavce ohledně konání milosti (zároveň vymazal zbytečnou kapitolu v závěru). Čili je to teď velmi pochopitelné. Navíc jsem v podtstatě vysvětlil smysl "jistoty spasení" a přidal vysvětlení, že se můžeme v Kristu svobodně radovat a jak, což je vysvětleno na konci článku, kde jsem přidal část prakticka aplikace. Čtěte zde: Milosrdenstvi.

2014, Listopad, 20 - Využívejte svěřený čas

17. října 2014 v 12:22 | Daniel
Doplnil jsem tento článek o dva odstavce, ale pak jsem si uvědomil, že možná obsahuje jednu zásadní chybu, tak nad tím musím ještě přemýšlet.

2014, Srpen, 31 - Milosrdenství [4.0]

31. srpna 2014 v 17:13 | Daniel |  NOVINKY
Tak jsem znovu upravil článek o milosrdenství. Tentokrát jsem projížděl celý článek a přidával a upravoval mnoho potřebného textu k lepšímu pochopení a ubral velký oddíl nepotřebného textu, který se netýkal přímo řešené otázky článku. Čtěte zde: Milosrdenstvi.

Milosrdenství

30. srpna 2014 v 22:43 | Daniel |  Pro křesťany

Proč dnes Bůh po křesťanech chce jiné chování než po lidech starého zákona? A Jaké?


2014, Srpen, 22, Využívejte svěřený čas

22. srpna 2014 v 20:02 | Daniel |  NOVINKY
Napsal jsem nový článek, teďkom v sekci pro věřící, ale to rozdělení je stejně podivné. Čtěte zde a doplnil o krátký dovětek, že ta služba, což je v určitém smyslu nepříjemnost. A nepříjemnost může být chápáno jako utrpení, ale pro Krista má být utrpení radost a tohle je zrovna to nejmenší.

2014, Srpen, 12, ovládání vášní aktualizace

12. srpna 2014 v 19:22 | Daniel |  NOVINKY
Přidal jsem definici slova sobectví + z toho vyplývající závěr. Viz ovládání vášní.

2014, Červenec, 10 - Ovládání vášní

10. července 2014 v 0:07 | Daniel |  NOVINKY
Napsal jsem nový článek pro nevěřící i věřící: Ovládání vášní. Klidně pište komentáře.

Kam dál